Parauga ņemšana no augsnes, augiem un augu produktiem augu aizsardzības līdzekļu darbīgo vielu klātbūtnes noteikšanai

  • Pakalpojuma kods:
    VAAD 049
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Valsts augu aizsardzības dienests pēc personas pieprasījuma ņem paraugu no augsnes, augiem vai augu produktiem, kas varētu būt nonākuši saskarē ar augu aizsardzības līdzekļiem. Persona noņemto paraugu iesniedz analizēšanai akreditētā laboratorijā