Mēslošanas līdzekļa analīze laboratorijā

  • Pakalpojuma kods:
    VAAD 051
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Valsts augu aizsardzības dienesta Agroķīmijas laboratorijā iespējams noteikt šādus organisko šķidro mēslošanas līdzekļu (piemēram, vircas, digestāta) un pakaišu kūtsmēslu pamatrādītājus: reakciju (pH), organisko vielu saturu, kopējo N, NH4, kopējo K2O5 un P2O5 u. c. Testēšanā tiek izmantotas Latvijā standartizētas metodes, kā arī starptautisku organizāciju (ISO) atzītas metodikas un nacionālie standarti