Kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkuma iesniegšana

  • Pakalpojuma kods:
    VAAD.6
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Pakalpojuma veids:
    e-pakalpojums
Lauksaimniekiem, kas īpaši jutīgajās teritorijās apsaimnieko lauksaimniecībā izmantojamo zemi 20 hektāru un lielākā platībā vai audzē dārzeņus, kartupeļus, augļu kokus vai ogulājus trīs hektāru un lielākā platībā, un lieto mēslošanas līdzekļus, katru gadu ne vēlāk kā līdz 15. maijam jāiesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkums par kārtējā gada ražu