Meža atjaunošanas kvalitātes pārbaude

  • Pakalpojuma kods:
    VMD 001
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts meža dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Valsts meža dienests kārto valsts informācijas sistēmu par inventarizēto mežu- Meža valsts reģistru, kurā ir apkopota, glabāta un aktualizēta informācija par mežu un tajā notikušo mežsaimniecisko darbību, tai skaitā, meža atjaunošanu.