Meža ieaudzēšanas kvalitātes pārbaude

  • Pakalpojuma kods:
    VMD 010
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts meža dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Meža apsaimniekošanas un izmantošanas reglamentējošo normatīvo aktu uzraudzība un kontrole,valsts un Eiropas Savienības atbalsta programmu mežsaimniecībā administrēšana.