Iestigotas platības pārbaude pēc meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pieprasījuma

  • Pakalpojuma kods:
    VMD 011
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts meža dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Meža valsts reģistra informācijas kārtošana