Medību atļauja aļņa, staltbrieža, meža cūkas, stirnas medīšanai

  • Pakalpojuma kods:
    VMD 018
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts meža dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Valsts meža dienests atbilstoši limitam izsniedz medību atļaujas medību tiesību lietotājiem un mednieka sezonas kartes medniekiem.Medību likuma 22. pants: Valsts meža dienests atbilstoši limitam izsniedz medību atļaujas medību tiesību lietotājiem. MK noteikumu Nr.449"Valsts meža dienesta nolikuma" 4.1 punkts: Valsts meža dienests atbilstoši kompetencei izsniedz normatīvajos aktos noteiktās apliecības, licences, apliecinājumus un citus dokumentus;