Medību vadītāju teorētisko zināšanu eksāmens

  • Pakalpojuma kods:
    VMD 021
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts meža dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija noteikumu Nr. 449 "Valsts meža dienesta nolikuma" 4.9. punkts nosaka, ka Valsts meža dieneta uzdevums ir eksaminēt medniekus.