Meža inventarizācijas datu reģistrācija

  • Pakalpojuma kods:
    VMD 023
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts meža dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Iesniegto īpašuma meža inventarizācijas datu izvērtēšana, pieņemot lēmumu par to reģistrēšanu vai atteikumu reģistrēt Meža valsts reģistrā.Meža valsts reģistra kārtošana.