Apliecinājums koku ciršanai mežā

  • Pakalpojuma kods:
    VMD.29
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts meža dienests
  • Pakalpojuma veids:
    e-pakalpojums
Meža apsaimniekošanas un izmantošanas normatīvo aktu uzraudzība.Valsts meža dienests izsniedzot apliecinājumu koku ciršanai apliecina konkrētas plānotās darbības likumību.