Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņas reģistrācija, ja traktortehnika vai piekabe vairs nav kopīpašums

  • Pakalpojuma kods:
    VTUA 019
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Realizējot pakalpojumu, tiek īstenota Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras funkcija - traktortehnikas un tās piekabju īpašumtiesību nostiprināšana (traktortehnikas un tās piekabju reģistrācija).