Latvijas lauksaimniecības muzeja un Kārļa Ulmaņa piemiņas muzeja “Pikšas” funkciju pakalpojumi

  • Pakalpojuma kods:
    VTUA 039
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Realizējot pakalpojumu, tiek īstenota Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras funkcija - sabiedrības iepazīstināšana ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana.