Izziņa vai pārskats no valsts informatīvās sistēmas par traktortehnikas vai tās piekabes tehniskajiem datiem, īpašniekiem, valdītājiem vai turētājiem

  • Pakalpojuma kods:
    VTUA.9
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
  • Pakalpojuma veids:
    e-pakalpojums
Nodrošināt informācijas sniegšanu par fiziskās vai juridiskās personas pieejamajiem datiem valsts informatīvajā sistēmā