Zivju pircēja reģistrācijas apliecība saņemšana

  • Pakalpojuma kods:
    ZM 002
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Zemkopības ministrija
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Pretendents Zemkopības ministrijā iesniedz iesniegumu zivju pircēja reģistrācijai, kuram pievieno attiecīgos dokumentus un informāciju par gada laikā plānoto zivju pirmās pirkšanas darījumu skaitu. Detalizēta informācija par kārtību, kādā tiek izsniegtas zivju pircēju reģistrācijas apliecības, iesnieguma formu un tam pievienojamajiem dokumentiem pieejama Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumos Nr.94 „Nozvejoto zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi”; (https://likumi.lv/ta/id/297288-nozvejoto-zivju-izkrausanas-kontroles-un-zivju-tirdzniecibas-un-transporta-objektu-noliktavu-un-razosanas-telpu-parbaudes-notei...) https://www.zm.gov.lv/zivsaimnieciba/statiskas-lapas/dokumentu-iesniegsana?id=1218