Papildu pilnvarojuma (īpaša atļauja) izsniegšana attiecīgu zivju sugu zvejai

  • Pakalpojuma kods:
    ZM 003
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Zemkopības ministrija
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Lai saņemtu papildu pilnvarojumu (īpašu atļauju), Zemkopības ministrijā iesniedz attiecīgu iesniegumu, pievienojot tam zvejas tiesību nomas līguma ikgadējā protokola kopiju. Zemkopības ministrija mēneša laikā izsniedz iepriekšminēto papildu pilnvarojumu. http://m.likumi.lv/doc.php?id=156709 https://www.zm.gov.lv/zivsaimnieciba/statiskas-lapas/dokumentu-iesniegsana?id=1218