Nozvejas sertifikāta apliecinājums

  • Pakalpojuma kods:
    ZM 007
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Zemkopības ministrija
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Pretendents Zemkopības ministrijā iesniedz regulas Nr. 1005/2008 II pielikumā norādīto noformētu nozvejas sertifikātu https://www.zm.gov.lv/zivsaimnieciba/statiskas-lapas/nnn-zvejas-apkarosana-un-izskausana/valstis-kuras-pieprasa-nozvejas-sertifikatu?nid=2607