Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Pieņem projektu pieteikumus valsts un ES atbalstam meža ugunsdrošības profilaktiskajiem pasākumiem

No šā gada 14.aprīļa līdz 14.maijam valsts pārvaldes iestādes - Valsts meža dienests (VMD), nacionālie dabas parki un citas - Lauku atbalsta dienestā (LAD) var  iesniegt projektu iesniegumus valsts...

Publicēts: 09.04.2009

Zemkopības ministrs Valmierā un Straupē tiksies ar lauksaimniekiem

Rīt, 9.aprīlī zemkopības ministrs Jānis Dūklavs darba vizītē Vidzemē apmeklēs piensaimniecības kooperatīvu „Straupe” un Vidzemes agroekonomisko kooperatīvo sabiedrību, lai tiktos ar lauksaimniekiem...

Publicēts: 08.04.2009

Jānis Dūklavs: piena pārstrādātājiem aktīvāk jāmeklē eksporta tirgi

Šodien zemkopības ministrs Janis Dūklavs Zemkopības ministrijā (ZM), tiekoties ar piena ražotājiem un pārstrādātājiem, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) piena nozares darba grupas...

Publicēts: 08.04.2009

Atbalstīta paātrināta finansējuma izmaksa 10 miljonu latu apmērā pasākumiem piena nozarē

Valdība šodien akceptēja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos priekšlikumus par finansējuma pārdali starp budžeta apakšprogrammām, lai nodrošinātu 2009.gada 3.februāra sēdes protokollēmuma „Par...

Publicēts: 07.04.2009

Palielināts atbalsta apmērs bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumiem

Valdība šodien apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku...

Publicēts: 07.04.2009

Atslogo mēslošanas līdzekļu ievešanas kārtību nekomerciāliem nolūkiem

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr. 530 „Mēslošanas līdzekļu...

Publicēts: 07.04.2009

Piešķirts atbalsts dīķsaimniecībām

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai ūdens...

Publicēts: 07.04.2009

Nosaka meža monitoringa veikšanas kārtību

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus „Meža monitoringa veikšanas kārtība”. Kārtība nosaka meža monitoringa pasākumos iegūstamo...

Publicēts: 07.04.2009

Izstrādāti jauni noteikumi programmas „Skolas piens” ieviešanai

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu piena produktu piegādei...

Publicēts: 07.04.2009

Līdz 15.maijam jaunās lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības var pieteikties uz valsts atbalstu

Aprīlī un maijā Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālajās pārvaldēs turpina pieņemt nozaru organizāciju un kooperatīvu pieteikumus valsts atbalstam lauksaimniecībā.

Publicēts: 02.04.2009

Plāno stingrāk uzraudzīt kokmateriālu tirgu

Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi informatīvo ziņojumu „Par likumības ievērošanu kokmateriālu tirgū Latvijā”, ko šodien izskatīja Valsts sekretāru sanāksmē.

Publicēts: 02.04.2009

Lauksaimnieki aprīlī turpina saņemt maksājumus

Aprīlī, tuvojoties pavasara sējas darbiem, Zemkopības ministrija (ZM) turpina izmaksāt lauksaimniekiem dažāda veida atbalstu – subsīdijas, Eiropas Savienības (ES) platību un dzīvnieku maksājumus. ...

Publicēts: 02.04.2009