Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Noteikta sertifikācijas kārtība mājlopu vaisliniekiem un to bioproduktiem

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus „Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku un to bioprodukta sertifikācijas kārtība”.

Publicēts: 10.03.2009

Šodien noslēdzas pieteikšanās valsts atbalstam kredītprocentu atmaksai

Šodien Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālajās pārvaldēs pēdējo dienu pieņem lauksaimnieku iesniegumus kredītprocentu starpības kompensācijām. Kredītprocenti daļēji tiek atmaksāti valsts atbalsta...

Publicēts: 09.03.2009

Lauku attīstības programmas pasākuma „Arodapmācības” projektu iesniegumus vērtēs neatkarīgi no iesniegšanas laika

No šā gada 10.marta līdz 10.aprīlim Lauku atbalsta dienests (LAD) pieņem projektu iesniegumus Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi”...

Publicēts: 06.03.2009

9.martā noslēgsies projektu pieteikumu pieņemšana atsevišķās kārtās ES atbalstam konkurētspējas uzlabošanai un ekonomikas dažādošanai lauksaimniecības nozarēs

Pirmdien, 9.martā Lauku atbalsta dienests (LAD) pēdējo dienu pieņems projektu iesniegumus Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pirmās ass „Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares...

Publicēts: 04.03.2009

Latvija un Krievija paraksta Memorandu par atvieglojumiem augļu un dārzeņu eksportam un tranzītam

Zemkopības ministrija (ZM) un Krievijas Federālais veterinārais un fitosanitārais uzraudzības dienests šā gada 2.martā ir vienojušies par papildus Memoranda parakstīšanu, kas nodrošinās īpašus...

Publicēts: 04.03.2009

Labības tirgus intervences pasākumiem lietos pavadzīmes ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtu numuru

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumiem „Labības tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzīšanas kārtība”.

Publicēts: 03.03.2009

Atvieglos administratīvo slogu dzīvnieku izcelsmes produktu apritē

  Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 18.marta noteikumos Nr.142 „Noteikumi par veterinārajām...

Publicēts: 03.03.2009

Noteikti konkursa „Mūsu mazais pārgājiens” laureāti

Noslēdzies jau par tradīciju kļuvušais Zemkopības ministrijas (ZM) organizētais konkurss „Mūsu mazais pārgājiens”. Šogad ZM to organizēja sadarbībā ar Latvijas Kokrūpniecības federāciju.

Publicēts: 03.03.2009

Noslēgsies pieteikšanās valsts atbalstam kredītprocentu atmaksai un bioloģiskajai pārstrādei

Šā gada 10.martā Lauku atbalsta dienestā (LAD) noslēgsies iesniegumu pieņemšana no lauksaimniekiem kredītprocentu daļējai atmaksai valsts atbalsta programmā „Atbalsts investīciju veicināšanai...

Publicēts: 03.03.2009

Līdz 30.aprīlim pieņem projektu iesniegumus kompensācijām zvejniekiem pēc pilnīgas zvejas darbību pārtraukšanas

No šā gada 30.marta līdz 30.aprīlim Lauku atbalsta dienests (LAD) pieņem projektu iesniegumus Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007

Publicēts: 02.03.2009

Zemkopības ministrija izstrādās prasības mājas (istabas) dzīvnieku audzētavām un audzētājiem

Zemkopības ministrija (ZM) izstrādās prasības mājas (istabas) dzīvnieku audzētavām un audzētājiem, kas nepieciešamas, lai sakārtotu dzīvnieku labturības prasību ievērošanu mājas (istabas) dzīvnieku...

Publicēts: 27.02.2009

ZM: Aicinām sociālos partnerus vēl aktīvāk iesaistīties ES tiesību aktu projektu sagatavošanā

Zemkopības ministrija (ZM) aicina savus sociālos partnerus, nevalstiskās organizācijas vēl aktīvāk iesaistīties Latvijas nostājas sagatavošanā par sākotnējiem ES tiesību aktu projektiem.

Publicēts: 27.02.2009