Aicina grūtībās nonākušas zemnieku saimniecības pieteikties ekspertu palīdzībai [labots 05.02.2009.]

Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) saskaņā ar Zemkopības ministrijas (ZM) deleģējumu šā gada 6.februārī uzsāk darbu pie jaunas lauksaimnieku atbalsta programmas „Ražošanas plāna izstrāde un ieviešana saimnieciskās darbības stabilizēšanai”. Tādējādi no 6.februāra visiem Latvijas lauksaimniekiem, kuri ir nonākuši ekonomiskās grūtībās, būs iespēja pieteikties uz jaunu pakalpojumu.

Programmā paredzēts, ka, sadarbojoties saimniecības vadītājiem, to lielākajiem kreditoriem un LLKC nozaru ekspertiem, tiks veikta saimnieciskās darbības kopējā analīze un stratēģisko attīstības virzienu izvērtēšana. Pēc tam tiks izveidots saimniecības ražošanas plāns, kurā tiks iekļauti priekšlikumi saimniecības produkcijas pašizmaksas samazināšanai, patērēto resursu optimizācijai un kreditoru prasību saskaņošanai ar saimniecības šā brīža finanšu iespējām.

Zemkopības ministrija un LLKC aicina tos lauksaimniekus, kuru vadītie uzņēmumi jau tuvākajā laikā varētu nonākt ekonomiskās grūtībās un nespēs nokārtot uzņemtās saistības ar kreditoriem, pieteikties LLKC centrālajā birojā Ozolniekos, lai saņemtu LLKC ekspertu palīdzību.

Lai pieteiktos pakalpojuma saņemšanai nepieciešams aizpildīt pieteikuma anketu. Pieteikuma forma ir atrodama LLKC interneta mājas lapas saitē http://www.llkc.lv/web/?id=400913. Aizpildīto pieteikumu jānosūta uz e-pasta adresi: pieteikums@llkc.lv. Pieteikumu var sūtīt arī pa pastu uz adresi: Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs - „Pieteikums”, Rīgas ielā 34, Ozolnieku pagasts, Jelgavas rajons, LV 3018, vai pa faksu uz numuru 63022264. Papildu informāciju var saņemt pa tālruni 29186894 (LLKC, Ozolniekos).

Informāciju par pieteikuma formām lauksaimnieki varēs saņemt arī Lauku konsultāciju un Lauku attīstības birojos, kā arī pašvaldībās pie lauku attīstības speciālistiem.

Informāciju sagatavoja

Solveiga Lazovska

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas

vadītājas vietniece

tālrunis: 67027498

Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    04.02.2009