Apstiprinātas izmaiņas PVD pakalpojumu samaksā

Apstiprinātas izmaiņas PVD pakalpojumu samaksā

Valdība otrdien, 15. maijā, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotās izmaiņas Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) cenrādī. 

 

Līdz šim maksa par veterināro sertifikātu sagatavošanu, jaunu uzņēmumu atzīšanu, reģistrāciju, atkārtotām pārbaudēm neatbilstību gadījumos, oficiālo papildu kontroli, atbilstības un speciālā sertifikāta sagatavošanu tika noteikta atbilstoši faktiskajam kontroles laikam par darba stundu – 11,65 eiro. Tāpat minēto pakalpojumu saņemšanai uzņēmējiem bija jāsedz PVD inspektoru (ekspertu) transporta izmaksas no pastāvīgās darbavietas. Turpmāk minētās maksas būs apvienotas, nosakot vienotu maksu atbilstoši faktiskajam kontroles laikam par darba stundu – 17,60 eiro. Tādējādi izmaksas par PVD veiktajām darbībām būs atkarīgas tikai no faktiskā kontroles laika, bet ne no uzņēmuma atrašanās vietas. 

 

Arī maksu par dzīvnieku izcelsmes produktu veterinārā (veselības) sertifikāta sagatavošanu un izsniegšanu līdz šim aprēķināja atbilstoši faktiskajam kontroles laikam par darba stundu. Ievērojot zivrūpniecības nozares uzņēmēju ierosinājumu, lai būtu vieglāk plānot izdevumus, turpmāk tiks noteikta maksa par konkrēto produktu kravu, kurai tiks izsniegts sertifikāts. 

 

Grozījumi noteikumos arī noteic samaksu par izmēģinājuma projekta izvērtēšanu un atļaujas izsniegšanu dzīvnieka izmantošanai procedūrā, izmaiņām atļaujā vai tās atjaunošanu. 

 

Precizētas normas, kas nosaka maksu par veterinārfarmaceitiskās darbības atbilstības novērtēšanu, nodrošinot, ka netiek iekasēta papildu maksa par darbībām, par kurām maksājama valsts nodeva.

 

Vairāk informācijas - noteikumos "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 8. oktobra noteikumos Nr. 1083 "Kārtība, kādā veicama samaksa par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem"", kas stāsies spēkā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”

 

Foto: pixabay
______________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv 

  • Publicēts:
    15.05.2018