Apstiprināti jauni dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi

Valdība otrdien, 10. jūlijā, akceptēja Zemkopības ministrijas sagatavotos dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumus.

 

Jaunie noteikumi pēc stāšanās spēkā aizstās pašlaik spēkā esošos Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumus Nr. 307 “Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi”

 

Salīdzinot ar pašlaik spēkā esošajiem noteikumiem, jaunie noteikumi atvieglo prasības kautuves īpašniekiem, nosakot, ka dzīvnieku kaušanas grafiku Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) var iesniegt neparakstītu, ja dzīvnieku kaušanas grafiks tiek iesniegts elektroniski, izmantojot uzņēmuma oficiālo elektronisko e-pasta adresi.

 

Noteikumos ir ieviesta jauna norma - ja kautuvē ir sastādīts protokols, kurā iekļauta attiecīga informācija par liemeni, tad drīkstēs dzīvnieku liemeņus nemarķēt. 

 

Jaunums ir arī tas, ka turpmāk dzīvnieku pircējiem, kuri pērk dzīvniekus un nodod tos kautuvē kaušanas pakalpojuma saņemšanai (tostarp ārvalstu pircējiem, kuri iepirktos dzīvniekus nodod Latvijas kautuvēs), būs jāreģistrējas PVD. Tas nepieciešams tādēļ, lai būtu zināms iespējamais dzīvnieku pircēju skaits, ko nosaka grozījumi normatīvajos aktos par lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtību, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtību. 

 

Turpmāk kautuvēm, kurās vidēji gadā vienas nedēļas laikā nokauj mazāk kā 400 cūku, cūku liemeņu klasifikācija nebūs obligāta. 

 

Tāpat arī kautuvēs, kurās kauj tai piederošus liellopus un cūkas (ja nenotiek tirdzniecības darījums par šo dzīvnieku iegādi), liemeņus varēs neklasificēt un informāciju Lauksaimniecības datu centrā (LDC) neiesniegt.

 

Jaunie noteikumi arī precizē pārbaužu skaitu kautuvēs. 

 

“Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”
______________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv 

  • Publicēts:
    10.07.2018