Izmaiņas noteikumos par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos””.

Noteikumi nosaka kārtību, kādā fiziskās un juridiskās personas drīkst nodarboties ar rūpniecisko zveju Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos, izņemot tos ūdeņus, kas tiek izmantoti tikai specializētai zivkopībai un mākslīgai zivju pavairošanai.

Izmaiņas paredz, ka attiecīgajos noteikumu punktos Zemkopības ministrijas Valsts zivsaimniecības pārvalde tiek aizstāta ar  valsts aģentūru „Latvijas Zivju resursu aģentūra”, vienlaikus svītrojot arī Valsts zivsaimniecības pārvaldes funkcijas, kas saistītas ar zvejas limitu noteikšanu.

Noteikumu projekts nosaka aizliegumu zvejniekiem, kas zvejo pašpatēriņam, slēgt zvejas tiesību nomas līgumu par zveju vairākās ūdenstilpēs vai vienlaikus ar vairākām pašvaldībām, ja zveja notiek ūdenstilpē, kas atrodas vairāku pašvaldību administratīvajās teritorijās.

Grozījumi paredz, ka zveja īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos ir atļauta, pamatojoties uz Zvejniecības likumā noteiktajā kārtībā saskaņotām zivsaimniecības programmām vai projektiem.

Turpmāk zvejniekiem būs pienākums iesniegt Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes kontroles sektorā zvejas žurnālu arī tad, ja zveja konkrētajā mēnesī nav notikusi vai nav bijusi nozveja.

Savukārt lai aizsargātu zivju resursus Latvijas iekšējos ūdeņos, grozījumi paredz palielināt takses piedzenamās summas aprēķināšanai par zaudējumu, ko personas nodarījušas, nelikumīgi iegūstot zivis un ūdens bezmugurkaulniekus īpaši rupjā apzinātā pārkāpumā. Piemēram, par nelikumīgi nozvejotu zuti turpmāk būs jāmaksā 100 lati iepriekšējo 50 latu vietā.

Tāpat grozījumi nosaka pašvaldību funkcijas zvejas limitu sadalē zvejniekiem, kā arī priekšlikumu sniegšanā zvejas regulēšanai vai ierobežošanai hidrometeoroloģisko apstākļu dēļ.

 

Izmaiņas stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.


______________________________

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    26.05.2009