Jānis Dūklavs Briselē paudīs Latvijas viedokli par KLP un galvenajām Latvijas interesēm nākotnē

Jānis Dūklavs Briselē paudīs Latvijas viedokli par KLP un galvenajām Latvijas interesēm nākotnē

Pirmdien, 17.jūlijā, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs Briselē piedalīsies ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmē. Šī ir pirmā ministru padomes sanāksme Igaunijas prezidentūrā ES Padomē. 

 

Sanāksmes laikā norisošā ministru apspriede par zvejas iespēju pamatprincipiem ES ūdeņos 2018.gadā būs pamats oktobrī paredzētajam lēmumam par zveju Baltijas jūrā. 

 

Plānots, ka ministri politiski vienosies par priekšlikumu jaunajai bioloģiskās lauksaimniecības regulai, kas izstrādāta trialogā ar Eiropas Parlamentu. Ņemot vērā tieši Latvijas prezidentūras laikā 2015.gadā ES Padomē panākto kompromisa vienošanos par Padomes nostāju šajā jautājumā, pirmdien paredzētā politiskā vienošanās varētu noslēgt vairāku gadu intensīvās diskusijas par bioloģisko lauksaimniecību.  

 

Ministri apmainīsies viedokļiem par Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) nākotni pēc 2020.gada. Tas notiks, uzklausot Eiropas Komisijas informāciju par visaptverošās aptaujas rezultātiem, ko EK veica, lai noskaidrotu sabiedrības viedokli par KLP, kā arī skaidrojumu par jūnija beigās apstiprināto EK dokumentu par tālākiem daudzgadu budžeta attīstības scenārijiem. Aptaujas rezultāti tiks ņemti vērā, izstrādājot likumdošanas priekšlikumus par turpmāko KLP. Arī no Latvijas aptaujā piedalījās 633 respondenti.

 

“Latvija atbalsta spēcīgu kopēju ES lauksaimniecības politiku ar tam pienācīgi atvēlētu budžetu. Vērtējot līdzšinējo politiku un skatoties uz nākotni, Latvijas galvenais – nodrošināt vienlīdzīgus tiešos maksājumus visiem ES lauksaimniekiem,” uzsver Jānis Dūklavs. 

_____________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv
Vietne: www.zm.gov.lv 

  • Publicēts:
    14.07.2017