Nosaka fitosanitāro pasākumu izpildes kompensācijas piešķiršanas kārtību

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus "Kārtība, kādā piešķir kompensāciju par fitosanitāro pasākumu izpildi".

Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir kompensāciju par fitosanitāro pasākumu izpildi, ja noteikti augu karantīnas un kaitīgie organismi, par kuru apkarošanu un izplatības ierobežošanu maksājama kompensācija, kā arī kompensācijas apmēru un izmaksas kārtību. Tāpat noteikumos noteikta kārtība, kādos gadījumos kompensācija netiek piešķirta. Kompensāciju nesaņem, ja persona atsakās veikt fitosanitāros pasākumus vai pēc to noteikšanas bakteriālās iedegas perēklī ieved un stāda bakteriālās iedegas saimniekaugus.

 Kompensācijas saņemšanai būs jāaizpilda iesnieguma veidlapa un tā jāiesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā.

Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.


______________________________

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    24.02.2009