Noteikta ĢMO izplatīšanas vidē vai tirgū atļauju izsniegšanas kārtība


Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus “Noteikumi par ģenētiski modificēto organismu izplatīšanas vidē vai tirgū, monitoringa un atļaujas izsniegšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā sniedzama informācija par ģenētiski modificēto organismu apriti un sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesā”.

Normatīvais akts nosaka kārtību, kādā ģenētiski modificētos organismus (ĢMO) izplata vidē vai tirgū, monitoringa un atļaujas izsniegšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā sniedzama informācija par ĢMO apriti un sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesā.

Atļauju vai aizliegumu izplatīt vidē vai tirgū ĢMO izsniegs Pārtikas un veterinārais dienests (PVD). Personai, kura nolēmusi tirgū vai vidē izplatīt ĢMO, pirms atļaujas saņemšanas būs jāsamaksā valsts nodeva un jāiesniedz PVD iesniegums.

Normatīvajā aktā noteikts, ka pēc iesnieguma saņemšanas PVD triju darba dienu laikā pārbauda iesniegumu un nosūta to Zinātniskajai ekspertu komisijai, kura ne vēlāk kā divu mēnešu (60 dienu) laikā sagatavo un nosūta uz PVD konkrētā ĢMO riska novērtēšanas atzinumu par vides riska novērtējumu, kā arī atzinumu par sabiedrības viedokli. Tāpat par saņemto iesniegumu PVD triju dienu laikā informē Zemkopības ministriju, Valsts vides dienestu un vietējo pašvaldību, kuras teritorijā paredzēta ĢMO izplatīšana vidē vai tirgū.

Pārtikas un veterinārā dienesta pienākums būs arī informēt sabiedrību, ievietojot visu informāciju par vides riska novērtējuma rezultātiem ģenētiski modificēto organismu aprites reģistrā. Jebkura persona 30 dienu laikā pēc riska novērtēšanas atzinuma ievietošanas reģistrā varēs izteikt savu viedokli un iesniegt PVD rakstiskus priekšlikumus par ĢMO izplatīšanu vidē vai tirgū. 

Ja tiks saņemta informācija par vidē vai tirgū izplatāmā ĢMO radīto kaitīgo ietekmi uz cilvēku un dzīvnieku veselību vai vidi, vai arī par neatļautu ĢMO izplatīšanu tirgū, PVD vienas dienas laikā pēc informācijas saņemšanas informēs sabiedrību, ievietojot informāciju savā mājas lapā un publicējot to laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī attiecīgās administratīvās teritorijas vai apdzīvotās vietas laikrakstā un paziņojot televīzijā un radio.

Pēc Zinātniskās ekspertu komisijas riska novērtēšanas atzinuma un atzinuma par sabiedrības viedokli saņemšanas PVD nosūtīs saņemto informāciju Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padomei, kura ne vēlāk kā 15 darbdienu laikā iesniegs PVD priekšlikumus par atļaujas izsniegšanu konkrētā ĢMO izplatīšanai.

Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

______________________________

Informāciju sagatavoja
Antra Elste
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67878705
antra.elste@zm.gov.lv


 

  • Publicēts:
    26.05.2009