Noteiktas papildu prasības infekcijas slimību reģistrācijai

Noteiktas papildu prasības infekcijas slimību reģistrācijai

  

Valdība otrdien, 7. augustā, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par ziņojamām, reģistrējamām un valsts uzraudzībā esošām dzīvnieku infekcijas slimībām un informācijas sniegšanas kārtību. Grozījumi papildina infekcijas slimību sarakstu ar vairākām infekcijas slimībām, kuras ir reģistrējamas un kuras atrodas valsts uzraudzībā.

 

Turpmāk valsts uzraudzība un kontrole attieksies arī uz bišu saimes parazītu - mazo stropu vaboli (Aethina tumida). Eiropas Savienības (ES) teritorijā mazo stropu vaboli pirmo reizi konstatēja Itālijā 2014. gadā, un tā joprojām tika konstatēta arī 2017. gadā. Līdz ar to pastāv vaboles izplatīšanās risks ES teritorijā. Tādēļ ir noteikta kārtība tirdzniecībai ar bišu un kameņu saimju sūtījumiem un šādu sūtījumu ievešanai citās ES dalībvalstīs.

 

Tāpat atsevišķās ES dalībvalstīs tikusi konstatēta salamandru saslimšana ar jaunu patogēnu – salamandru sēnīti , kas dažām salamandru sugām var būt letāla, tādēļ ir noteikta kārtība tirdzniecībai ar salamandru sūtījumiem un šādu sūtījumu ievešanai ES dalībvalstīs.

 

Noteikumos precizētas vairākas reģistrējamās infekcijas slimības, izdalot no transmisīvās sūkļveida encefalopātijas slimību grupas atsevišķi skrepi un hroniskās novājēšanas slimību, un no ziņojamo slimību saraksta svītrota zirgu infekcijas slimība – kumeļu ienāši, iekļaujot to reģistrējamo slimību sarakstā. Ir arī precizēts lašu infekciozās anēmijas nosaukums, bet no to sugu saraksta, kas ir uzņēmīgas pret Āfrikas cūku mēri, ir svītrota pekaru dzimta (Tayassuidae).

 

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumos Nr. 127 “” “Noteikumi par ziņojamām, reģistrējamām un valsts uzraudzībā esošām dzīvnieku infekcijas slimībām un kārtību, kādā par tām sniedzama informācija Pārtikas un veterinārajam dienestam”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”
______________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv 

  • Publicēts:
    07.08.2018