Plāno uzlabot akvakultūras dzīvnieku uzskaiti dīķsaimniecībās

Zemkopības ministrija sagatavojusi izmaiņas noteikumos, kas nosaka valsts un Eiropas Savienības atbalsta (ES) piešķiršanas kārtību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā “Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus”. Izmaiņas nosacījumos sagatavotas, lai radītu vienotu izpratni par uzņēmumā iegūtiem akvakultūras produkcijas apjomiem.

 

Izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā paredz precizēt atbalsta saņemšanas nosacījumus, norādot, ka atbalsta aprēķinā par kārtējo saistību gadu nav pieļaujama izaudzēto akvakultūras dzīvnieku dubulta uzskaite. 

 

Tāpat paredzēts, ka atbalsta pretendentam Lauku atbalsta dienestā (LAD) iesniedzamajā akvakultūras uzņēmuma darbības reģistrācijas žurnālā būs jānorāda akvakultūras dzīvnieku izcelsme un pārskatā – par akvakultūras dzīvnieku nozvejas (savākšanas) apjomiem, kā arī, veicot dīķos nozveju, būs jānorāda katrā dīķi nozvejotais akvakultūras dzīvnieku daudzums.

 

Plānots, ka izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā radīs iespēju akvakultūras nozares uzņēmumiem un LAD labāk izsekot līdz akvakultūras dzīvnieku plūsmai uzņēmumā, kā arī uzturēt labu saimniekošanas praksi.

 

Pasākumā “Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus” atbalstu piešķir par zivju dīķu platību, ja kopējā atbalstam pieteiktā dīķu platība nav mazāka par trim hektāriem un katra dīķa platība nav mazāka par 0,1 hektāru.

 

Plašāka informācija par izmaiņām Ministru kabineta (MK) 2014. gada 3. novembra noteikumos Nr. 692 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus”, ko ceturtdien, 16. februārī, izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē, pieejama MK tīmekļvietnē. Izmaiņas noteikumos vēl tiks skatītas valdībā.


______________________________
Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    16.02.2017