Varēs saņemt atbalstu meža ugunsdrošības uzlabošanai

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākuma „Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana” aktivitātē „Meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešana””.

Noteikumos noteikta Eiropas Savienības (ES) un valsts atbalsta piešķiršanas kartība pasākuma „Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana” aktivitātei „Meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešana”. Atbalsts nepieciešams, lai pilnveidotu ugunsdrošības profilaktiskos pasākumus Latvijas mežos, samazinot mežam nodarītos postījumus.

Uz atbalstu varēs pretendēt valsts pārvaldes iestāde, un atbalsts tiks piešķirts meža apsardzības infrastruktūras ierīkošanai, preventīvu ugunsdrošības mežsaimniecisku pasākumu īstenošanai, uguns novērošanas torņu būvniecībai un rekonstrukcijai, kā arī sakaru un novērošanas iekārtu tīkla izveidošanai un pilnveidošanai.

Atbalsta pasākuma īstenošanas vieta būs visa Latvijas teritorija. Tomēr būs jāņem vērā, ka minētās darbības varēs veikt teritorijās, kas attiecas uz paaugstinātas, augstas vai vidējas ugunsbīstamības klases mežiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ugunsdrošību.
            
Atbalsta pasākums finansēs no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, paredzot Latvijas valsts līdzfinansējumu.

Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

 

______________________________

Informāciju sagatavoja
Antra Elste
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67878705
antra.elste@zm.gov.lv

 

 

  • Publicēts:
    24.02.2009