Zemkopības ministrija gatavo nosacījumus agrovides atbalsta saņemšanai 2009.gadā

Šonedēļ Zemkopības ministrija (ZM) pēc konsultācijām ar lauksaimnieku organizācijām sagatavos noteikumus Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gada agrovides pasākuma atbalsta saņemšanai 2009.gadā. Šie noteikumi akceptēšanai Ministru kabinetā (MK) tiks iesniegti marta sākumā.

Kā ik gadu, arī šogad lauksaimnieki līdz 15.maijam Lauku atbalsta dienestā (LAD) varēs iesniegt pieteikumus agrovides atbalstam.

Šis noteikumu projekts valsts sekretāru sanāksmē tika uzsaukts jau 2008.gada nogalē, taču diskusijas ar lauksaimnieku organizācijām ir bijušas laikietilpīgas, jo tajā bija nepieciešams veikt vairākus uzlabojumus un pielāgojumus.

Agrovides pasākumam Lauku attīstības programmā kopumā 2007.-2013. gada periodā paredzēts finansējums 106 miljonu latu apmērā. Agrovides ietvaros tiek atbalstīta bioloģiskā lauksaimniecība, bioloģiski daudzveidīgo zālāju apsaimniekošana, buferjoslu ierīkošana, integrētās dārzkopības ieviešana un veicināšana un rugāju lauks ziemas periodā.

Lai iekļautos agrovides pasākumiem atvēlētajā finansējumā, Zemkopības ministrija MK noteikumu projektā ir iestrādājusi vairākus bioloģisko produktu ražošanu netieši veicinošus nosacījumus. Kā viens no tiem ir atbalsta par pastāvīgajām pļavām un ganībām sasaiste ar lopu blīvumu. Visos agrovides pasākumos tiks noteikti platību paplašināšanās ierobežojumi.

Savukārt nosacījumi Mazāk labvēlīgo apvidu atbalstā paliks nemainīgi.

Informāciju sagatavoja

Dagnija Muceniece

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

tālrunis: 67027070

Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    24.02.2009