Zemkopības ministrs tikās ar ES Jūrlietu un zivsaimniecības komisāru

Vakar zemkopības ministrs Janis Dūklavs Briselē tikās ar Eiropas Savienības (ES) Jūrlietu un zivsaimniecības komisāru Džo Borgu, lai pārrunātu Kopējās zivsaimniecības reformas (KZF) jautājumus un pagaidu pielāgojumus Eiropas Zivsaimniecības fondam (EZF).

 

Tā kā Eiropas Savienībā (ES) ir iecerēts politiski mainīt Kopējo zivsaimniecības reformu, tad J.Dūklavs informēja Dž.Borgu par Latvijai svarīgiem jautājumiem zvejas pārvaldības jomā, zvejas kuģu sabalansēšanā un modernizācijā, kā arī akvakultūrā.

            Zemkopības ministrs sarunā norādīja, ka pārskatot KZP principus un izstrādājot jaunas normas nozares pārvaldībai, liela uzmanība būtu jāpievērš administratīvā sloga samazināšanai uzņēmējiem un dalībvalstu administrācijām. Īpaši atbalstāma ir reģionālā principa īstenošana tiesību aktu izstrādē un apspriešanā.  Būtu arī jāizstrādā daudzgadu nozvejas kvotu sistēma, kas veicinātu piekrastes reģionu dzīvotspēju un ļautu zvejniecības nozarē iesaistītajiem uzņēmējiem labāk un ilglaicīgi plānot savu darbību. Tapat pastāvošajā ekonomiskajā situācijā Latvijai joprojām ļoti svarīgs ir jautājums par vēlmi panākt dažus pagaidu pielāgojumus EZF atbalsta piešķiršanas nosacījumos, īpaši, zivju apstrādes jomā. 

 

Zemkopības ministrs arī norādīja, ka Latvijas zivsaimniecības nozarei ir vitāli nepieciešama ES atbalsta intensitātes palielināšana no 30% uz 60% zivju apstrādes uzņēmumiem, kuros ražošanas specifikas dēļ nepieciešams liels roku darba īpatsvars, bet kuru apgrozījums ir ievērojami mazāks vai nesasniedz lieliem un vidējiem uzņēmumiem noteiktos finanšu rādītājus.

Amatpersonas pārrunāja arī zivsaimniecības projektu izpildes perioda iespējamu pagarināšanu par vienu gadu, lai sekmētu EZF budžeta apgūšanu dalībvalstīs. 

 

________________________________

 

Informāciju sagatavoja

Solveiga Lazovska

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas

vadītājas vietniece

tālrunis: 67027498

Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv

 

 

  • Publicēts:
    26.05.2009