Kontaktinformācija

Zemkopības ministrija – 67027010*

Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981

E-pasta adrese: zm@zm.gov.lv

Fakss: 67027512

Rekvizīti:    
Zemkopības ministrija
Reģ.Nr.90000064161
Norēķ.rēķ.Nr. LV64TREL2160317046000
Valsts kase, kods TRELLV22
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981

 

*Zemkopības ministrijas telekomunikācijas sakarus nodrošina SIA "Latvijas Mobilais Telefons". Zvanot no fiksētā tālruņa vai mobilā tālruņa, zvanītājs maksā atbilstoši sava operatora noteiktajiem tarifiem. Lai noskaidrotu maksu par zvanu, zvanītājam jāvēršas pie sava operatora.

 

Klientu apkalpošanas centra (KAC) tālrunis 67095000

 

Zemkopības ministrijas darbinieku kontaktinformācija

Padotībā un pakļautībā esošo iestāžu kontaktinformācija

Lauku atbalsta dienests 67095000
Lauksaimniecības datu centrs 67027240
Pārtikas un veterinārais dienests 67095230
Valsts Augu aizsardzības dienests 67027098
Valsts Meža dienests 67226600
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra 67027149

 

Jums ir iespēja nosūtīt priekšlikumus par mājaslapu uz e-pasta adresi: webmaster@zm.gov.lv