Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Lauksaimniecība
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  04.06.2018
 • Atbildīgais:
  Ilze Magone

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par fitosanitārajiem pasākumiem un to piemērošanas kārtību augu un augu produktu aizsardzībai pret Xylella fastidiosa (Wells et al.)”

Aptauja beidzās 08.06.2018

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts Noteikumi par fitosanitārajiem pasākumiem un to piemērošanas kārtību augu un augu produktu aizsardzībai pret Xylella fastidiosa (Wells et al.)” un tā anotācija.
 
Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:


 

Sabīna Grinberga 
Valsts augu aizsardzības dienesta 
Stratēģijas un metodoloģijas departamenta 
Juridiskās daļas vadītāja 
Tel. 26115757 , sabina.grinberga[a]vaad.gov.lv

 

Darba plāns

 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā