Pakalpojumi

Visi pakalpojumi / E-pakalpojumi
Atlasīt pēc alfabēta:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Meklēt pēc nosaukuma:

Valsts augu aizsardzības dienests

Pakalpojuma nosaukums

Pārskats par izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem

Augšņu agroķīmiskā izpēte

Kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkums

Fitosanitārais sertifikāts

Atļauja konvencionālas izcelsmes sēklu un pavairošanas materiālu izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā

Ziņu iesniegšana par pieejamām bioloģiskās lauksaimniecības sēklām un veģetatīvās pavairošanas materiāliem

Reģistrācija Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā

Reģistrācija Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā

Reģistrācija Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā

Reģistrācija Koksnes iepakojamā materiāla marķētāju reģistrā

Atļauja augu pases un/vai etiķetes sagatavošanai

Atļauja augu pases un/vai etiķetes lietošanai

Ziņu iesniegšana par Sosnovska latvāņa izplatību

Augu, augu produktu, augsnes un augu kaitēkļu paraugu analīze laboratorijā

Lēmums par izplatīšanas termiņa pagarināšanu augu aizsardzības līdzeklim, kam beidzies derīguma termiņš

Sēklaudzēšanas lauka apskate

Sēklu kvalitātes novērtēšana laboratorijā

Mēslošanas līdzekļa reģistrācija

Latvijā sagatavota mēslošanas līdzekļu mehāniska maisījuma reģistrācija

Atļauja reģistrēta mēslošanas līdzekļa konkrētas partijas ievešanai un tirdzniecībai

Atļauja testēšanai un reģistrācijai ievestā mēslošanas līdzekļa attiecīgās partijas tirdzniecībai

Atļauja mēslošanas līdzekļa ievešanai testēšanai un reģistrācijai

Atļauja nereģistrēta mēslošanas līdzekļa ievešanai efektivitātes izmēģinājumiem un pētījumiem

Atļauja reģistrēta mēslošanas līdzekļa tirdzniecībai, ja tā kvalitāte neatbilst reģistrā deklarētajiem rādītājiem

Iesniegums par mēslošanas līdzekļa ar marķējumu "EK mēslošanas līdzeklis" uzskaiti

Atļauja reģistrēta augu aizsardzības līdzekļa lietojuma jomas paplašinājumam

Atļauja nereģistrēta augu aizsardzības līdzekļa lietošanai pētījumos un eksperimentos

Atļauja reģistrēta augu aizsardzības līdzekļa lietošanai pētījumos un eksperimentos nereģistrētam lietojumam

Reģistrācija Dārzeņu šķirņu kolekcionāru reģistrā

Atļauja augu aizsardzības līdzekļa paralēlajai tirdzniecībai

Sertifikāts augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaužu veikšanai

Lēmums par citā Eiropas Savienības dalībvalstī veiktas augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas pārbaudes atzīšanu

Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudi apliecinošu uzlīmju izsniegšana

Atļauja augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, lietošanas operatoru, pārdevēju un konsultantu apmācības veikšanai

Parauga ņemšana no augsnes, augiem un augu produktiem augu aizsardzības līdzekļu darbīgo vielu klātbūtnes noteikšanai

Augsnes analīze laboratorijā

Mēslošanas līdzekļa analīze laboratorijā

Atļauja koksnes un koksnes iepakojamā materiāla marķēšanai pirms termiskās apstrādes

Atļauja koksnes iepakojamā materiāla termiskās apstrādes procesa sertifikācijas veikšanai

Augu pases un/vai etiķetes izgatavošana

Svītrošana no Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistra

Grozījumu izdarīšana Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā

Augu šķirnes licences līguma reģistrācija

Apliecība darbībām ar augu aizsardzības līdzekļiem

Atļauja normatīvajos aktos neminēta mēslošanas līdzekļa ievešanai vai tirdzniecībai

Speciālā atļauja (licence) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai

Mēslošanas līdzekļa paziņošana

Deklarācija fitosanitārajai kontrolei

Ziņu iesniegšana par tirdzniecībai ražotajiem un ievestajiem mēslošanas līdzekļiem

Darba plāns

  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā