Pakalpojumi

Visi pakalpojumi / E-pakalpojumi
Atlasīt pēc alfabēta:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Meklēt pēc nosaukuma:

Valsts augu aizsardzības dienests

Pakalpojuma nosaukums

Pārskats par izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem

Augšņu agroķīmiskā izpēte

Kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkums

Individuālā atļauja veģetatīvās pavairošanas materiālu un sēklu izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā, ja šie materiāli un sēklas nav iegūti, izmantojot bioloģisko lauksaimnieciskās ražošanas metodi

Informācijas iesniegšana par pieejamām bioloģiskās lauksaimniecības sēklām un veģetatīvās pavairošanas materiāliem

Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrs

Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrs

Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrs

Koksnes iepakojamā materiāla marķētāju reģistrs

Atļauja augu pases un/vai etiķetes sagatavošanai

Pavairošanas materiāla atbilstības pārbaude un augu pases un/vai etiķetes lietošanas atļauja

Fitosanitārais sertifikāts

Informācijas iesniegšana par invazīvo augu sugu izplatību

Augu, augu produktu, augsnes un augu kaitēkļu paraugu analīze augu karantīnas un augiem sevišķi bīstamu organismu noteikšanai

Lēmums par rīcību ar augu aizsardzības līdzekli, kuram beidzies derīguma termiņš

Sēklaudzēšanas lauka apskate

Sēklu kvalitātes novērtēšana laboratorijā

Mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrācija

Latvijā sagatavota mēslošanas līdzekļu mehāniska maisījuma reģistrācija

Atļauja reģistrēta mēslošanas līdzekļa konkrētas partijas ievešanai un tirdzniecībai, ja mēslošanas līdzekļa partija neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām

Atļauja testēšanai un reģistrācijai ievestā mēslošanas līdzekļa un substrāta attiecīgās partijas tirdzniecībai

Atļauja mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai testēšanai un reģistrācijai

Atļauja nereģistrēta mēslošanas līdzekļa ievešanai efektivitātes izmēģinājumiem un pētījumiem

Atļauja reģistrēta mēslošanas līdzekļa un substrāta tirdzniecībai, ja tā testēšanas rezultāti uzrāda neatbilstību reģistrā deklarētajai kvalitātei

Kaņepju tetrahidrokanabinola (THC) monitorings

Iesniegums par mēslošanas līdzekļa ar marķējumu "EK mēslošanas līdzeklis" uzskaiti

Profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecība; augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatora, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēja, augu aizsardzības konsultanta apliecība

Atļauja tāda mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai vai tirdzniecībai, kas nav minēts normatīvajos aktos par mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības prasībām

Speciālā atļauja (licence) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai

Mēslošanas līdzekļa un substrāta paziņošana

Deklarācija fitosanitārajai kontrolei

Informācijas iesniegšana par ražotajiem un ievestajiem mēslošanas līdzekļiem un substrātiem

Darba plāns

  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā
  • Laba servisa kampaņa
  • Ziņo KNAB
  • Obligātā suņu reģistrācija
  • INTERREG Europe
  • Skolas piens