Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Meža nozare
 • Kategorija:
  Regulas projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  02.03.2018
 • Atbildīgais:
  Stella Boķe

Sabiedriskā apspriešana par ES Kokmateriālu regulā paredzēto produktu klāstu

Aptauja beidzās 24.04.2018

Sabiedriskā apspriešana par ES Kokmateriālu regulā paredzēto produktu klāstu

 

Līdz 2018. gada 24. aprīlim Eiropas Komisija visas ieinteresētās puses aicina piedalīties sabiedriskajā apspriešanā par iespējamiem grozījumiem, ko vajadzētu veikt ES Kokmateriālu regulā iekļauto izstrādājumu sarakstā. 

 

Sabiedriskā apspriešana ir daļa no ietekmes novērtējuma, ko veic Eiropas Komisija, lai analizētu iespējamos grozījumu variantus. Grozījumi aptverto izstrādājumu klāstā tiek apsvērti tādēļ, ka, kaut arī liela daļa kokmateriālu tiek regulēti jau pašlaik, tomēr ne visi koka produkti ir iekļauti sarakstā, kas teorētiski var negatīvi ietekmēt gan nelegālas mežistrādes mazināšanos pasaulē, gan kropļot koka izstrādājumu tirgu. Patlaban ES Kokmateriālu regula neaptver tādu produkciju, kā, piemēram, koka krēsli, iespieddarbi, kokogles. Sabiedriskās apspriešanas anketa ir veidota, balstoties uz trīs galvenajiem iespējamiem attīstības scenārijiem: produktu klāsts paliek nemainīgs; tiek pievienoti atsevišķi produkti; tiek pievienoti visi produkti, kuros ir izmantots koks.

 

Sabiedriskajā apspriešanā aicinātas piedalīties visas ieinteresētās personas, tostarp tirgus dalībnieki un tirgotāji, uzņēmumi, kurus, iespējams, skartu produktu klāsta grozījumi, kā arī kokrūpnieki un attiecīgās profesionālās organizācijas, dalībvalstu iestādes, pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kokmateriālus ražojošās, ārpus ES, valstis, kā arī citas ieinteresētās personas. 

 

Sīkāka informācija un sabiedriskās apspriešanas anketa atrodama šeit:
 

 

Informāciju sagatavoja:

Stella Boķe, tālr. 26559802, VMD Kontroles un uzraudzības daļas vecākā eksperte

Darba plāns

 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • Vizuālo elementu ansamblis
 • valsts ir internetā
 • Laba servisa kampaņa
 • Ziņo KNAB
 • INTERREG Europe
 • Skolas piens