Meža reproduktīvā materiāla piegādātājiem jaunas iespējas

Meža reproduktīvā materiāla piegādātājiem ir izveidota iespēja uzsākt darbu Valsts meža dienest Meža valsts reģistra informācijas sistēmā. Lai meža reproduktīvā materiāla piegādātājiem būtu iespējams nodrošināt piekļuvi Valsts meža dienesta Meža valsts reģistram, ir jāslēdz līgums par Meža valsts reģistra lietošanu tiešsaistē. Meža valsts reģistra meža reproduktīvā materiāla moduļa lietošana ir bezmaksas.

 

Noslēgt līgumu par Meža valsts reģistra Meža reproduktīvā materiāla piegādātāju moduļa lietošanu tiešsaistē ir iespējams gan papīra dokumenta formā, gan elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu parakstīta dokumenta formā.

 

Lai būtu iespējams uzsākt līguma sagatavošanas procesu, Valsts meža dienests lūdz līdz šī gada 2. aprīlim uz e-pasta adresi mvr@vmd.gov.lv atsūtīt informāciju  par sev vēlamo līguma slēgšanas dokumenta formu, kā arī iesniegt sekojošu informāciju: meža reproduktīvā materiāla piegādātāja nosaukums vai vārds/uzvārds, ja piegādātājs ir fiziska persona, un kontakttālrunis.

 

Ministru kabineta 26.03.2013. noteikumos Nr.159 “Noteikumi par meža reproduktīvo materiālu” 38.1 punktā ir noteikts, ka meža reproduktīvā materiāla piegādātājam gada pārskats  par  materiāla ražošanu un tirdzniecību, kā arī citi šajos noteikumos minētie iesniegumi, saskaņojumi un informācija Valsts meža dienestam ir jāiesniedz tiešsaistē, izmantojot Meža valsts reģistru.

 

Lai veicinātu sadarbību ar meža reproduktīvā materiāla piegādātājiem un nodrošinātu Meža valsts reģistra izmantošanu meža reproduktīvā materiāla ražošanas un tirdzniecības uzskaitei, Valsts meža dienests šī gada 26. martā plkst. 11:00 Rīgā, Vaiņodes ielā 1. rīko informatīvu semināru. Par  līdzdalību seminārā lūgums informēt Valsts meža dienestu līdz šī gada 19. martam, norādot plānoto dalībnieku skaitu. Informāciju sūtīt uz e-pasta adresi Lilija.Sudraba@vmd.gov.lv

 

Semināra darba kārtība:

 1. Augu karantīnas organismi mežā un stādāmajam materiālam – aktualitātes augu karantīnas jomā.
 2. Informācija par Meža valsts reģistra MRM moduļa lietošanas līgumu slēgšanu.
 3. MRM moduļa darbības demonstrējumi.
 4. Dažādi jautājumi.

 

 

Informāciju sagatavoja: Arnis Gailis, tālr. 28317063 VMD Mežsaimniecības daļas vecākais referents

Sākotnēji ievietots 09.03.2018.

 • Publicēts:
  09.03.2018

Darba plāns

 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • Vizuālo elementu ansamblis
 • valsts ir internetā
 • Laba servisa kampaņa
 • Ziņo KNAB
 • E-adrese