Atļauja ārvalstu medniekam medīt Latvijas teritorijā (vienai dienai vai līdz 10 dienām vai visu medību sezonu)

  • Pakalpojuma kods:
    VMD 002
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts meža dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Dot iespēju ārvalstu medniekiem piedalīties medībās Latvijas teritorijā, vienlaikus nodrošinot medību procesa drošību, medības regulējošo normatīvo aktu prasību izpildi un medību tiesību ievērošanu.
  • Apraksts par pakalpojumu:
    Nav

Darba plāns

  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā
  • Ziņo KNAB
  • Obligātā suņu reģistrācija
  • INTERREG Europe