Atzinuma sagatavošana par mežaudzes bioloģisko vērtību (piemēram, īpaši aizsargājamu meža iecirkņu izvērtējums un eksperta atzinuma sagatavošana par mikroliegumu izveidošanu vai atcelšanu)

 • Pakalpojuma kods:
  VMD 005
 • Pakalpojuma sniedzējs:
  Valsts meža dienests
 • Pakalpojuma veids:
  Pakalpojums
Izvērtēt īpaši aizsargājamos meža iecirkņus un veidot mikroliegumus meža zemēs

Darba plāns

 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • Vizuālo elementu ansamblis
 • valsts ir internetā
 • Laba servisa kampaņa
 • Ziņo KNAB
 • INTERREG Europe
 • Skolas piens