Izmaiņas Meža valsts reģistra datos pēc meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pieprasījuma

 • Pakalpojuma kods:
  VMD 015
 • Pakalpojuma sniedzējs:
  Valsts meža dienests
 • Pakalpojuma veids:
  Pakalpojums
Valsts meža dienests kārto valsts informācijas sistēmu par inventarizēto mežu- Meža valsts reģistru, kurā ir apkopota, glabāta un aktualizēta informācija par mežu un tajā notikušo mežsaimniecisko darbību. Meža apsaimniekošanu un izmantošanu reglamentējošo normatīvo aktu uzraudzība

Darba plāns

 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • Vizuālo elementu ansamblis
 • valsts ir internetā
 • Laba servisa kampaņa
 • Ziņo KNAB
 • INTERREG Europe
 • Skolas piens