Medību atļauja vilka vai lūša medīšanai

 • Pakalpojuma kods:
  VMD 017
 • Pakalpojuma sniedzējs:
  Valsts meža dienests
 • Pakalpojuma veids:
  Pakalpojums
Medību likuma 22. pants: Valsts meža dienests atbilstoši limitam izsniedz medību atļaujas medību tiesību lietotājiem. MK noteikumu Nr. 449"Valsts meža dienesta nolikuma" 4.8. punkts: Valsts meža dienests atbilstoši kompetencei novērtē medījamo dzīvnieku populācijas stāvokli un reģistrē medību iecirkņus.

Darba plāns

 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • Vizuālo elementu ansamblis
 • valsts ir internetā
 • Laba servisa kampaņa
 • Ziņo KNAB
 • E-adrese