Medību atļauja aļņa, staltbrieža, meža cūkas, stirnas medīšanai

 • Pakalpojuma kods:
  VMD 018
 • Pakalpojuma sniedzējs:
  Valsts meža dienests
 • Pakalpojuma veids:
  Pakalpojums
Valsts meža dienests atbilstoši limitam izsniedz medību atļaujas medību tiesību lietotājiem un mednieka sezonas kartes medniekiem.Medību likuma 22. pants: Valsts meža dienests atbilstoši limitam izsniedz medību atļaujas medību tiesību lietotājiem. MK noteikumu Nr.449"Valsts meža dienesta nolikuma" 4.1 punkts: Valsts meža dienests atbilstoši kompetencei izsniedz normatīvajos aktos noteiktās apliecības, licences, apliecinājumus un citus dokumentus;

Darba plāns

 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • Vizuālo elementu ansamblis
 • valsts ir internetā
 • Laba servisa kampaņa
 • Ziņo KNAB
 • E-adrese