Kontakti

Valsts meža dienesta klientu apkalpošana tiek organizēta virsmežniecību mežniecības.


 

Skatīt lielākā kartē

 

Virsmežniecību (mežniecību) kontaktinformācija:

 

Austrumlatgales virsmežniecība                  Dienvidkurzemes virsmežniecība           Dienvidlatgales virsmežniecība               

Centrālvidzemes virsmežniecība                 Rīgas Reģionālā virsmežniecība            Sēlijas virsmežniecība                            

Zemgales virsmežniecība                            Ziemeļaustrumu virsmežniecība             Ziemeļkurzemes virsmežniecība           

Ziemeļvidzemes virsmežniecība

 

Par konstatētajiem pārkāpumiem Valsts meža dienesta amatpersonu darbībā lūgums ziņot:

 

1. zvanot uz Valsts meža dienesta uzticības tālruni 67221322;

2. rakstiski, informāciju adresējot Valsts meža dienesta ģenerāldirektoram (adrese: 13.janvāra iela 15, Rīga, Latvija, LV-1932);

3. nosūtot informāciju elektroniski uz e pasta adresi vmd@vmd.gov.lv.

 

Valsts meža dienesta centrālajā administrācijā un virsmežniecību administrācijās nodarbināto kontaktinformāciju skatīt sadaļā "Struktūra"!

Valsts meža dienesta uzticības tālrunis: 67221322