MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 361 „Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 361 „Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju...

Publicēts: 21.04.2017

MK noteikumu projekts “Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs un kazas svaigpiena apritei nelielā apjomā”

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs un kazas svaigpiena apritei nelielā apjomā”, tā...

Publicēts: 20.04.2017

MK noteikumu projekts “Hroniskās novājēšanas slimības uzraudzības un kontroles kārtība”

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts MK noteikumu projekts „Hroniskās novājēšanas slimības uzraudzības un kontroles kārtība”, tā anotācija un pielikums.  

Publicēts: 19.04.2017