Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Eiropas Savienības atbalsts
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  12.02.2018
 • Atbildīgais:
  Sandra Virza

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 695 ".. apakšpasākumā “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai”"

Aptauja beidzās 22.02.2018

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 695 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma “Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi” apakšpasākumā “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai””” un tā sākotējās ietekmes novērtējums.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Sandra Virza
Zemkopības ministrijas
Lauku attīstības atbalsta departamenta
Fondu uzraudzības un informācijas koordinācijas nodaļas vecākā referente
67027029, sandra.virza[a]zm.gov.lv