Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Eiropas Savienības atbalsts
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  11.10.2018
 • Atbildīgais:
  Andra Karlsone

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumos Nr. 238 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējām rīcības grupām starpteritoriālai un starpvalstu sadarbībai”

Aptauja beidzās 19.10.2018

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumos Nr. 238 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējām rīcības grupām starpteritoriālai un starpvalstu sadarbībai”” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Andra Karlsone

Zemkopības ministrijas

Lauku attīstības atbalsta departamenta

Lauku attīstības fondu vecākā referente

pa tālruni 67027077; vai e-pastu andra.karlsone[a]zm.gov.lv