Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Veterinārija
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  05.12.2018
 • Atbildīgais:
  Ilze Krēgere

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 529 „Veterinārās prasības buļļu spermas tirdzniecībai Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm””

Aptauja beidzās 14.12.2018

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 26. oktobra noteikumos Nr. 895 „Kārtība, kādā organizējamas dzīvnieku sacensības, tirgi, izsoles, izstādes un citi pasākumi ar dzīvnieku piedalīšanos” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 

Ilze Krēgere

Zemkopības ministrijas

Veterinārā un pārtikas departamenta

Dzīvnieku tirdzniecības, labturības un barības nodaļas vecākā referente

pa tālruni 67027639; vai e-pastu Ilze.Kregere[a]zm.gov.lv.