Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Lauksaimniecība
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  04.12.2018
 • Atbildīgais:
  Laura Laizāne

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 17. februāra noteikumos Nr. 152 "Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"”

Aptauja beidzās 14.12.2018

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 17. februāra noteikumos Nr. 152 "Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"” un tā sākotnējo ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju).

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 

Laura Laizāne
Zemkopības ministrijas
Lauksaimniecības departamenta 
Lauksaimniecības resursu nodaļas vecākā referente
67027360, laura.laizane[a]zm.gov.lv