Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Pārtika
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  06.12.2018
 • Atbildīgais:
  Gunta Evardsone

Ministru kabineta noteikumu projekts “Pārtikas izplatīšana pēc minimālā derīguma termiņa “Ieteicams līdz…” beigām”

Aptauja beidzās 14.12.2018

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Pārtikas izplatīšana pēc minimālā derīguma termiņa “Ieteicams līdz…” beigām” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Guntai Evardsonei

Zemkopības ministrijas

Pārtikas un veterinārā departamenta

Pārtikas drošuma un higiēnas nodaļas vadītāja vietniecei

67027629, gunta.evardsone[a]zm.gov.lv