Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Veterinārija
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  16.03.2017
 • Atbildīgais:
  Sanita Vanaga

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 19. marta noteikumos Nr.127 “Epizootiju uzliesmojuma un draudu novēršanas kārtība""

Aptauja beidzās 24.03.2017

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 19. marta noteikumos Nr.127 “Epizootiju uzliesmojuma un draudu novēršanas kārtība”” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Sanitai Vanagai

Zemkopības ministrijas

Veterinārā un pārtikas departamenta

Dzīvnieku veselības un veterināro zāļu nodaļas vadītāja vietniecei

pa tālruni 67027363; vai e-pastu sanita.vanaga[a]zm.gov.lv.