Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Lauksaimniecība
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  16.03.2017
 • Atbildīgais:
  Sanita Vanaga

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 18. marta noteikumos Nr.145 “Noteikumi par veterinārajām prasībām zirgu apritei un importam no trešajām valstīm”

Aptauja beidzās 24.03.2017

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 18. marta noteikumos Nr.145 “Noteikumi par veterinārajām prasībām zirgu apritei un importam no trešajām valstīm”” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Sanitai Vanagai

Zemkopības ministrijas

Veterinārā un pārtikas departamenta

Dzīvnieku veselības un veterināro zāļu nodaļas vadītāja vietniecei

pa tālruni 67027363; vai e-pastu sanita.vanaga[a]zm.gov.lv.