Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Pārtika
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  10.05.2018
 • Atbildīgais:
  Māris Valdovskis

MK noteikumu projekts “Izmantošanai pārtikā aizliegto un ierobežoti lietojamo augu, augu daļu, to produktu un citu vielu saraksts”

Aptauja beidzās 18.05.2018

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Izmantošanai pārtikā aizliegto un ierobežoti lietojamo augu, augu daļu, to produktu un citu vielu saraksts” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājiem:

Mārim Valdovskim

Zemkopības ministrijas

Veterinārā un pārtikas departamenta

Pārtikas nekaitīguma nodaļas

vadītāja vietniekam

67027016, maris.valdovskis[a]zm.gov.lv

 

un

 

Inārai Cinei

Zemkopības ministrijas

Veterinārā un pārtikas departamenta

Pārtikas nekaitīguma nodaļas

vecākajai referentei

67027164, inara.cine[a]zm.gov.lv